Laden...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Statuten

Naam en zetel

Artikel 1

1. De stichting draagt de naam: Stichting Blauwe Zand

2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam

Doel

Artikel 2

De stichting heeft ten doel:

a. het bevorderen en ondersteunen van initiatieven die gericht zijn op ontmoeting, ontplooiing en samenhang van bewoners, bedrijven , instellingen en organisaties in Tuindorp Buiksloot, bijgenaamd Blauwe Zand, en nabije omgeving;

b. Het bevorderen van samenwerking tussen de betrokken partijen;

c. Deze ondersteuning is geen activiteit met enig winstoogmerk

Artikel 3

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

a. Het bieden van een overlegplatform voor de verschillende partijen in de buurt;

b. het bieden van huisvesting in de buurt en andere vormen van ondersteuning;

c. Publicaties, acties, activiteiten en projecten;

d. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het doel in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

.......

Bestuur: samenstelling, wijze van benoemen

Artikel 6

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit minimaal drie (3) leden en maximaal zeven (7) leden.

2. Een bestuurslid heeft zitting voor een periode van vier (4) jaar en is na deze periode herbenoembaar voor eenzelfde periode...........

Opmerking: bij de oprichting op 1 november 2013 is het bestuur vastgesteld op 6 personen die in de oprichtingsakte ook benoemd zijn.